به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت (گلچین بهترین جملات) را با هم در شبناک مشاهده میکنیم.

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

در این پست برای شما همراهان سایت شبناک انواع به نام خدای متنوع و گلچینی از جملات به نام خدا احساسی و عاشقانه و انگلیسی را قرار داده ایم

تا برای به نام خدا برای شروع متن را قرار داده ایم از این متن ها می توانید برای ورد و انشاء های خود استفاده کنید .

در حدیث معروف نبوی گفته شده که : هر کاری بدون نام خدا آغاز شود، ابتر و ناقص است.

خوب است این اشعار را در متون های علمی و تحقیقی خود نیز استفاده نمایید شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده‌هایی استفاده کرده‌اند

که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان «تحمیدیه» یاد می‌شود

زیباترین جملات به نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد


▪ به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم

▪ به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران

▪ به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار

▪ به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

▪ به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر

▪ به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید

▪ به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج

▪ به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت

▪ به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل

▪ به نام خدای شفبع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

▪ به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج

▪ به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

▪ به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها

▪ به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد

▪ به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم

▪ به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل

▪ به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل

▪ به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان

▪ به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک


به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین

تو اسم اعظمی و در بیان نمی‌گنجی

درون حافظه‌ی واژگان نمی‌گنجی
.
تو جان جانی و جان است جسم تو حتی

به حصر کالبد جسم و جان نمی‌گنجی
.
مگر هُمای تو بر عرش سایه اندازد

که در مخیّله‌ی آسمان نمی‌گنجی
.
تو استعاره‌ی خویشی چنان یگانه که در

لباس مُندرسِ این و آن نمی‌گنجی
.
حقیقتی ابدی هستی از ازل جاری

عجیب نیست اگر در زمان نمی‌گنجی
.
خدا به روی تو آغوش کعبه را وا کرد

که خانه‌زادی از این رو به خانه می‌گنجی
.
برای درک تو شد خلق آخرت آخر

به ظرف ظرفیّت این جهان نمی‌گنجی
.
قدم گذاشتی از مرز عقل‌ها بیرون

تویی که در دل هر عاشقانه می‌گنجی
.
برای دل‌خوشی من قدم زدی در شعر

وگرنه در غزل بی‌گمان نمی‌گنجی

انواع به نام خدا برای شروع و کارت عروسی

خداوند کاظم خدای ادب

خداوند روز و خداوند شب
…………

خداوند مهر و خدای وفا

به نام خدایی که دارد رضا
…………………..

خداوند عدل و خداوند داد

خداوند بخشش خدای جواد
………………………

خداوند هادی خداوند راه

خداوند روزی ده رهنما
……………………..

خدای حسن نرگس و آفتاب

خدای پذیرای کار صواب

………………..

زیباترین جملات به نام خدا

خداوند زیبای رنگین کمان

خداوند مهدی صاحب زمان

……………………………………………………………………………………

به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها

***

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

***

به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل

***

به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل

***

به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان

***

به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک

***

به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین

***

به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور

***

به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل

***

به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر

شعر به نام خدا برای مقدمه

▪ شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا

▪ ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را

▪ به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت

▪ ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا

▪ خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید

▪ به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم

▪ به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ

▪ به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت

▪ بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام

▪ به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا

▪ آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را

▪ به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها

▪ تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

▪ به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است

▪ ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد

▪ به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو

▪ به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود

▪ به نام خداوند شعر و سخن + نخستین سخن در همه انجمن


متن های کوتاه به نام خدا

سرآغاز گفتارنام خداست که رحمتگر ومهربان، خلق راست

-به نام آنکه درماگفتن آموخت به انسان درمعنی سفتن اموخت

-ای همه هستی زتوپیداشده خاک ضعیف ازتوتواناشده

-اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها نگشتی تاقیامت نو خط شیرازه دیوان ها

-خدایاجهان پادشاهی توراست زماخدمت آید خدایی توراست

-ستایش کنم ایزد پاک را که گویاو بینا کندخاک را

-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویی

-خداوندمایی ومابنده ایم به نیروی تو یک به یک زنده ایم

-ای خدای بی نهایت جزتوکیست چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست

-به نام آنکه مارازندگی داد وزان بس مژده پایندگی داد

-به نام خداوندباران نقل وتگرگ نفس های باد وتپش های برگ

-به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان

مقدمه های کوتاه برای انشا

-بده مفتاحی ازسطر کلامم وزان بگشای قفل ازگنج کامم

به ذکرخودبلندآوازه ام کن رفیق لطف بی اندازه ام کن

-شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را پروردگارخلق وخداوند کبریا

دادارغیب دان ونگهدارآسمان رزاق بنده پرور و خلاق رهنما

-ستایش خداوندبخشنده را که موجودکردازعدم بنده را

-به نام آ ن که گل راخنده آموخت وبرجان شقایق آتش افروخت

-ثناوحمدبی پایان خدارا که صنعش دروجود آورد مارا

شعر برای شروع با نام خدا

به نام خداوند ساز و نوا

خداوند گوش و خدای صدا

به نام خداوند نان و خداوند جان

———————–

دهد روزی اش  را به پیر و جوان

به نام خداوند زیتون و تین

خداوند سوره خدای زمین

—————————————-

شعر ناب و کوتاه برای آغاز سخنرانی

خدایا شروع سخن نام توست

وجودم به هر لحظه آرام توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

جملات به نام خدا

خدايا ! ای سرور من چه بسيار زشتی مرا پوشاندی و چه بسيار بلاهای سنگين و بزرگی

كه از من برگرداندی و چه بسيار لغزشی كه مرا از آن نگهداشتی و چه بسيار ناپسند كه از من دور كردی

و چه بسيار ستايش نيكویی كه شايسته آن نبودم و تو در ميان مردم پخش كردی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.