به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت (گلچین بهترین جملات) را با هم در شبناک مشاهده میکنیم.

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

به نام خدا های زیبا و عاشقانه برای شروع متن انشا و پاورپوینت

در این پست برای شما همراهان سایت شبناک انواع به نام خدای متنوع و گلچینی از جملات به نام خدا احساسی و عاشقانه و انگلیسی را قرار داده ایم

تا برای به نام خدا برای شروع متن را قرار داده ایم از این متن ها می توانید برای ورد و انشاء های خود استفاده کنید .

در حدیث معروف نبوی گفته شده که : هر کاری بدون نام خدا آغاز شود، ابتر و ناقص است.

خوب است این اشعار را در متون های علمی و تحقیقی خود نیز استفاده نمایید شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده‌هایی استفاده کرده‌اند

که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان «تحمیدیه» یاد می‌شود

زیباترین جملات به نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد


▪ به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم

▪ به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران

▪ به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار

▪ به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

▪ به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر

▪ به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید

▪ به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج

▪ به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت

▪ به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل

▪ به نام خدای شفبع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

▪ به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج

▪ به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

▪ به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها

▪ به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد

▪ به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم

▪ به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل

▪ به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل

▪ به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان

▪ به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک


به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین

تو اسم اعظمی و در بیان نمی‌گنجی

درون حافظه‌ی واژگان نمی‌گنجی
.
تو جان جانی و جان است جسم تو حتی

به حصر کالبد جسم و جان نمی‌گنجی
.
مگر هُمای تو بر عرش سایه اندازد

که در مخیّله‌ی آسمان نمی‌گنجی
.
تو استعاره‌ی خویشی چنان یگانه که در

لباس مُندرسِ این و آن نمی‌گنجی
.
حقیقتی ابدی هستی از ازل جاری

عجیب نیست اگر در زمان نمی‌گنجی
.
خدا به روی تو آغوش کعبه را وا کرد

که خانه‌زادی از این رو به خانه می‌گنجی
.
برای درک تو شد خلق آخرت آخر

به ظرف ظرفیّت این جهان نمی‌گنجی
.
قدم گذاشتی از مرز عقل‌ها بیرون

تویی که در دل هر عاشقانه می‌گنجی
.
برای دل‌خوشی من قدم زدی در شعر

وگرنه در غزل بی‌گمان نمی‌گنجی

انواع به نام خدا برای شروع و کارت عروسی

خداوند کاظم خدای ادب

خداوند روز و خداوند شب
…………

خداوند مهر و خدای وفا

به نام خدایی که دارد رضا
…………………..

خداوند عدل و خداوند داد

خداوند بخشش خدای جواد
………………………

خداوند هادی خداوند راه

خداوند روزی ده رهنما
……………………..

خدای حسن نرگس و آفتاب

خدای پذیرای کار صواب

………………..

زیباترین جملات به نام خدا

خداوند زیبای رنگین کمان

خداوند مهدی صاحب زمان

……………………………………………………………………………………

به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها

***

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

***

به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل

***

به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل

***

به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان

***

به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک

***

به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین

***

به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور

***

به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل

***

به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر

شعر به نام خدا برای مقدمه

▪ شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا

▪ ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را

▪ به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت

▪ ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا

▪ خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید

▪ به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم

▪ به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ

▪ به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت

▪ بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام

▪ به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا

▪ آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را

▪ به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها

▪ تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

▪ به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است

▪ ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد

▪ به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو

▪ به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود

▪ به نام خداوند شعر و سخن + نخستین سخن در همه انجمن


متن های کوتاه به نام خدا

سرآغاز گفتارنام خداست که رحمتگر ومهربان، خلق راست

-به نام آنکه درماگفتن آموخت به انسان درمعنی سفتن اموخت

-ای همه هستی زتوپیداشده خاک ضعیف ازتوتواناشده

-اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها نگشتی تاقیامت نو خط شیرازه دیوان ها

-خدایاجهان پادشاهی توراست زماخدمت آید خدایی توراست

-ستایش کنم ایزد پاک را که گویاو بینا کندخاک را

-جهان رابه پستی بلندی تویی ندانم که ای، هرچه هستی تویی

-خداوندمایی ومابنده ایم به نیروی تو یک به یک زنده ایم

-ای خدای بی نهایت جزتوکیست چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست

-به نام آنکه مارازندگی داد وزان بس مژده پایندگی داد

-به نام خداوندباران نقل وتگرگ نفس های باد وتپش های برگ

-به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده مهربان

مقدمه های کوتاه برای انشا

-بده مفتاحی ازسطر کلامم وزان بگشای قفل ازگنج کامم

به ذکرخودبلندآوازه ام کن رفیق لطف بی اندازه ام کن

-شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را پروردگارخلق وخداوند کبریا

دادارغیب دان ونگهدارآسمان رزاق بنده پرور و خلاق رهنما

-ستایش خداوندبخشنده را که موجودکردازعدم بنده را

-به نام آ ن که گل راخنده آموخت وبرجان شقایق آتش افروخت

-ثناوحمدبی پایان خدارا که صنعش دروجود آورد مارا

شعر برای شروع با نام خدا

به نام خداوند ساز و نوا

خداوند گوش و خدای صدا

به نام خداوند نان و خداوند جان

———————–

دهد روزی اش  را به پیر و جوان

به نام خداوند زیتون و تین

خداوند سوره خدای زمین

—————————————-

شعر ناب و کوتاه برای آغاز سخنرانی

خدایا شروع سخن نام توست

وجودم به هر لحظه آرام توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

جملات به نام خدا

خدايا ! ای سرور من چه بسيار زشتی مرا پوشاندی و چه بسيار بلاهای سنگين و بزرگی

كه از من برگرداندی و چه بسيار لغزشی كه مرا از آن نگهداشتی و چه بسيار ناپسند كه از من دور كردی

و چه بسيار ستايش نيكویی كه شايسته آن نبودم و تو در ميان مردم پخش كردی

#مرتبط

 • انواع به نام خدا عاشقانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

14 دیدگاه

 1. عالیییی مخصوصا دسته بندیتون

 2. خوب بودن بعضیاشون
  به هر حال به دردم خورد
  ممنون از زحمتتون

 3. سپاسگزارم استفاده کردم

 4. عـــــالی

 5. خییییییییییییلی عالی هزار تا ستاره کافی نیست 💖🤩😍 من کیف کردم عالی بودند متشکرم

 6. قشنگترینش این بود
  به نام مناسب ترین واژه ها
  به رسم محبت به نام خدا

 7. بسیار لذت بردم ممنونم

 8. خیلی عالی و کاربردی ، هزاران سپاس

 9. بسیار عالی
  تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *