میلاد حاتمی محسن افشانی را خفت کرد + 10 بار بگو گوه خوردم

میلاد حاتمی محسن افشانی را خفت کرد + 10 بار بگو گوه خوردم را با هم در شبناک مشاهده میکنیم.

میلاد حاتمی محسن افشانی

ساعاتی پیش استوری هایی در پیج میلاد حاتمی انتشار یافت که محسن افشانی توسط میلاد حاتمی در خانه‌اش خِفت شد

این موضوع در فضای مجازی  بازتاب های فراوانی داشته است محسن افشانی پس از مهاجرت به ترکیه در چند روز اخیر

با استوری های تسمخر آمیز نسبت به صاحبان سایت های شرط بندی نظیر میلاد حاتمی و داوود غفاری  معروف به داوود هزینه و برادرش هاشم برای خودش دردسر

جدیدی درست کرده است

میلاد حاتمی محسن افشانی

خفت گیری محسن افشانی توسط میلاد حاتمی در ترکیه

او با داود هزینه و برادرش هاشم غفاری و میلاد حاتمی دعوای مجازی مبکند و برای آنها خط و نسان میکشد و مدرک رو میکند و قرار ملاقات برای دعوا و کتک کازی

واقعی میگذارد اما چند روز از قدرت نمایی محسن افشانی بطور مجازی نمیگذرد که او توسط دار و دسته میلاد حاتمی دزدیده شده و خفت گیر میشود.

بعد از گروگانگیری افشانی، میلاد حاتمی از او فیلم میگیرد و اعترافات و غلط کردم گفتنش را استوری میکند

دعوای محسن افشانی با میلاد حاتمی

ماجرای دزدیدن و گروگانگیری محسن افشانی توسط میلاد حاتمی در ترکیه و علت درگیری و دعوای محسن افشانی و میلاد حاتمی و داوود هزینه و برادرش هاشم

غفاری را و غلط کردن گفتن های محسن افشانی دیشب منتشر شده که او در استوری گفته که 10 بار غلط کردم توهین کردم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.